Spelregels

Ommenkids.nl
Op deze website kun jij je inschrijven voor een leuke sport- en/of cultuurcursus. Het is eigenlijk heel makkelijk; je gaat op de site op zoek naar een activiteit die je leuk lijkt; je klikt op aanmelden, vult de benodigde gegevens in en Klaar!!. Nadat jij je aangemeld hebt ontvang je een bevestigingsemail en sta je op de lijst van de deelnemers voor die cursus.

Voor wie?
Alle sport- en cultuurcursussen die op deze site staan zijn bedoeld voor de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 op de basisscholen in Ommen. Voor jou dus! Op deze manier willen we alle kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een leuke sport- en/of cultuuractiviteit. Ook als je al lid bent van een sport- en/of cultuurvereniging kun jij je inschrijven voor een leuke cursus. Wanneer je na afloop van de cursus enthousiast bent over de activiteit, kun je de contactpersoon van de cursus om meer informatie vragen.

Inschrijven
De inschrijving voor een cursus moet 2 weken vóór de start van de cursus binnen zijn.
Het heeft geen zin om bij de contactpersoon van de betreffende cursussen een deelname te reserveren.

Te weinig inschrijvingen
Wanneer er te weinig inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn, dan kan worden besloten om de cursus niet door te laten gaan. Je krijgt hierover tijdig bericht.

Te veel inschrijvingen
Wanneer er te veel belangstelling voor één bepaalde cursus is, zal dit vermeld worden op de site. Je kunt je dan niet meer inschrijven en je zult dan op zoek moeten naar een andere leuke cursus.

Kosten
De bijdrage is per cursus verschillend. De aanbieders van de activiteiten hebben zelf bepaald wat de eigen bijdrage van de kinderen moet zijn. De ene activiteit is nu eenmaal duurder dan de ander. Wel is er een maximaal bedrag van € 7,50 wat de aanbieders voor een cursus mogen vragen. Je hoeft pas bij de eerste les te betalen aan de vereniging/organisatie waar je mee gaat doen. Doe dat bedrag bij voorkeur in een gesloten enveloppe met je naam erop.

Bevestiging deelname
Als jij je voor een cursus / activiteit aanmeldt ontvang je een bevestiging via een e-mail. Ook je ouders/verzorgers ontvangen zo’n e-mail. Sommige cursusaanbieders zullen persoonlijk contact met je opnemen en je uitnodigen voor de cursus.

Afmelden

Wanneer je toch niet mee kunt doen aan een cursus, doordat je ziek bent bijvoorbeeld, meld je dan af bij de cursusaanbieder. Het telefoonnummer is te vinden bij de betreffende cursus op de site. 

Aansprakelijkheid
De gemeente Ommen, de deelnemende verenigingen, sportscholen, en andere organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen van sportbeoefening en/of andere activiteiten. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen en beschadigingen van/aan eigendommen van cursisten. Deelname aan de cursussen is dan ook geheel op eigen risico! Je eigen WA-verzekering is hier meestal voldoende voor.

Algemene informatie
Het hele programma van ommenkids.nl is samengesteld door de combinatiefunctionaris sport van de gemeente Ommen in nauwe samenwerking met sport- en cultuurorganisaties uit de hele gemeente.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Nienke Weijdeman telefonisch via (0523- 788 850) of per mail via info@ommenkids.nl