Wijz Welzijn

Wijz Welzijn
Wijz Welzijn stimuleert kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zo veel mogelijk mee te doen met de maatschappij. Ook signaleren we ontwikkelingen in de lokale samenleving en spelen we in op (mogelijke) maatschappelijke problemen. Dat doen we met advies, opbouwwerk, diverse projecten en activiteiten, diensten, onderzoek en door het stimuleren van vrijwilligerswerk op verschillende locaties in Overijssel en Gelderland. We werken hierbij vaak samen met andere organisaties.

Wijz Welzijn heeft een eigentijds en aansprekend basisaanbod van sociale activiteiten.
Het aanbod verschilt per plaats, omdat we aansluiten bij de lokale situatie. Wijz Welzijn kan onder andere ingezet worden voor:
• Kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeken
• Opbouwwerk en burgerparticipatie
• Vrijwilligersondersteuning
• Sociale activering
• Ouderenwerk
• Ambulant jongerenwerk
• Organisatie van activiteiten en evenementen

Met elkaar in contact
Mensen met elkaar in contact brengen en kwetsbare groepen zelfredzaam maken. Dat zijn in een notendop de belangrijkste uitdagingen die Wijz Welzijn elke dag aangaat. We vinden het belangrijk dat mensen en groepen elkaar ontmoeten. In een omgeving waarin mensen elkaar stimuleren en inspireren. We geven zowel jeugd en jongeren als volwassenen en ouderen de ruimte om zinvol bezig te zijn, anderen te ontmoeten en structuur te geven in hun dagelijkse tijdsbesteding.
 

Wijz Welzijn & Ommenkids.nl
Ook op de gebieden van cultuur, sport, bewegen en gezondheid zet Wijz Welzijn zich in. Wijz Welzijn zet zich in voor een gezonde maatschappij en stimuleert ook kinderen om te bewegen en zich aan te sluiten bij een sportvereniging. De buurtsportcoach organiseert tal van activiteiten in de wijk om hieraan te werken. Ook kunnen kinderen deelnemen aan verschillende kinderclubs, zoals elektronica, website maken, handwerken, tekenen en kaarten maken. De activiteiten die op het programma staan, worden aangekondigd op deze website.