Landstede welzijn

Landstede Welzijn
Landstede Welzijn stimuleert kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zo veel mogelijk mee te doen met de maatschappij. Ook signaleren we ontwikkelingen in de lokale samenleving en spelen we in op (mogelijke) maatschappelijke problemen. Dat doen we met advies, opbouwwerk, diverse projecten en activiteiten, diensten, onderzoek en door het stimuleren van vrijwilligerswerk op verschillende locaties in Overijssel en Gelderland. We werken hierbij vaak samen met andere organisaties.

Landstede Welzijn heeft een eigentijds en aansprekend basisaanbod van sociale activiteiten.
Het aanbod verschilt per plaats, omdat we aansluiten bij de lokale situatie. Landstede Welzijn kan onder andere ingezet worden voor:
• Kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeken
• Opbouwwerk en burgerparticipatie
• Vrijwilligersondersteuning
• Sociale activering
• Ouderenwerk
• Ambulant jongerenwerk
• Organisatie van activiteiten en evenementen

Met elkaar in contact
Mensen met elkaar in contact brengen en kwetsbare groepen zelfredzaam maken. Dat zijn in een notendop de belangrijkste uitdagingen die Landstede Welzijn elke dag aangaat. We vinden het belangrijk dat mensen en groepen elkaar ontmoeten. In een omgeving waarin mensen elkaar stimuleren en inspireren. We geven zowel jeugd en jongeren als volwassenen en ouderen de ruimte om zinvol bezig te zijn, anderen te ontmoeten en structuur te geven in hun dagelijkse tijdsbesteding.
 

Lokale verankering
Landstede Welzijn is lokaal verankerd. We hebben welzijnslocaties in Bathmen, Dalfsen, Hasselt (In Balans), Heino, Lemelerveld, Nieuwleusen, Nunspeet, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte en Zwolle. Ook ondersteunt Landstede bij een groot aantal welzijnsactiviteiten in de omgeving van deze locaties.

Verbinding
Om vragen uit de samenleving zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, werkt Landstede Welzijn intensief samen met Landstede Training, Opleiding & Advies voor volwassenen en Landstede MBO. Waar mogelijk werken we ook samen met andere partijen. Dat doen we onder andere met overheden, partnerorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de praktijk brengen, wijk- en adviesraden en particulieren met ideeën.
 

Landstede Welzijn & Ommenkids.nl
Ook op de gebieden van cultuur, sport, bewegen en gezondheid zet Landstede Welzijn zich in. Landstede Welzijn zet zich in voor een gezonde maatschappij en stimuleert ook kinderen om te bewegen en zich aan te sluiten bij een sportvereniging. De buurtsportcoach organiseert tal van activiteiten in de wijk om hieraan te werken. Ook kunnen kinderen deelnemen aan verschillende kinderclubs, zoals elektronica, website maken, handwerken, tekenen en kaarten maken. De activiteiten die op het programma staan, worden aangekondigd op deze website.